Tomter

 

Att köpa tomt kan vara både krångligt och känslomässigt svårt. Du blir utmanad i ditt val av tomt, du måste välja, välja bort skala av och tänkta om. Tomten/Läget är ofta den absolut viktigaste aspekten i processen att bygga ditt drömboende. Det kan därför vara bra att gå igenom alla alternativ innan du börjar leta tomt.

 1. Vart vill du köpa tomt?
  1. Ska du använda ditt nyckelfärdiga hus som permanentboende, fritidshus eller bara sommarhus som du åker till över långhelger?
  2. Behöver du närhet till affärer, jobb, skola/dagis och omsorg?
  3. Kan du ta dig till tomten via kommunal kommunikation?
 2. Vilken typ av nyckelfärdigt hus vill du bygga?
  1. Typhus
  2. Arkitektritat nyckelfärdigt
  3. Egenritat
 3. Vad är viktigaste för dig? Skriv en prioriteringslista över vad som behöver finnas i närhet t.ex. bad, affärer, båtplats, busshållplats etc.
 4. Hur ser möjligheterna ut för att bygga på tomten, vilken typ av tomt önskar du?
  1. En kuperad (sluttande)?
  2. En skogstomt?
  3. En bergtomt?
  4. En strandtomt?
  5. Plan tomt?
 5. Har tomtområdet ett attraktivt andrahandsvärde, har kommen eller t.ex. privata planer på att satsa på området i framtiden?
 6. Är det svårt att bygga hus i området, finns det områden som är naturskyddade i närheten?
 7. Hur är grannskapet, finns det intilliggande verksamheter som kan påverka området negativt?

Nyckelfärdigt typhusTyphus

Typhus är ett hus som är byggt efter en och samma ritning och som inte kan ändras eller sättas ihop med andra typer av hus. Typhus är den vanligaste och billigaste formen av nyckelfärdiga hus. De har ofta en simpel arkitektur och är byggda för att enkelt kunna fraktas och monteras på plats.


Nyckelfärdigt arkitektritat husArkitektritat nyckelfärdigt

Ett arkitektritat och nyckelfärdigt hus är byggda med en arkitektonisk design och till skillnad från Typhus är fokuset på form och smarta läsningar, inte enkel och lätt byggprocess.  Arkitektriade och nyckelfärdiga hus är ofta kundanpassade antingen via kombinationer av olika hus eller genom att kunden kan göra direkta ändringar på själva ritningarna. Husen levereras till plats precis som vilket nyckelfärdigt hus som helst men har ofta en längre produktionstid då de har en mer komplex arkitektur.


Egenritat typhus nyckelfärdigtEgenritat nyckelfärdigt hus

Ett egenritat nyckelfärdigt hus är ett hus som är ritat av kunden själv med hjälp av ett datorprogram eller personal från hustillverkaren. Det byggs ihop i fabrik och levereras som alla andra nyckelfärdiga hus.


Kuperad tomtKuperad tomt

En kuperad tomt är en tomt som sluttar eller som har backar och stora ojämnheter i sig.


SkogstomtSkogstomt

En skogstomt är en tomt som består till en mestadels av träd, buskar och snår.


Bergstomt

Bergstomt

Är en tomt som till störst del består av berg och sten.


StrandtomtStrandtomt

Är en tomt som har en egen strand.


Olanmark gräsPlantomt

Är en tomt som har en plan yta på sig. Som t.ex. en äng eller grunds.